Tầng lớp có quyền lợi gắn với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ với chúng là

A.

tư sản dân tộc.

B.

tiểu tư sản trí thức

C.

tư sản mạị bản

D.

tiểu địa chủ và tư sản mại bản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

tư sản mạị bản

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.