Tạo sinh vật biến đổi gen bằng các phương pháp nào sau đây:

1. Đưa thêm gen lạ vào hệ gen.

2. Thay thế nhân tế bào.

3. Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.

4. Lai hữu tính giữa các dòng thuần chủng.

5. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.

Phương án đúng là:           

A.

3, 4, 5.

B.

1, 3, 5.

C.

2, 4, 5.        

D.

1, 2, 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Để tạo sinh vật biến đổi gen bằng các phương pháp:

- Đưa thêm gen lạ vào hệ gen.

- Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.

- Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.

Vậy đáp án đúng là B   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...