Tập đoàn Tưởng Giói Thạch thực hiện âm mưu gì ở Trung Quốc sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A.

Cấu kết với đế quốc Mĩ để tiêu diệt cách mạng Trung Quốc.

B.

Đưa 50 vạn quân sang Mĩ để huấn luyện quân sự.

C.

Phát động cuộc nội chiến nhằm tiêu diệt Đảng Cộng sản và phong trào cách mạng Trung Quốc.

D.

Huy động toàn bộ lực lượng quân đội chính qui tấn công vào vùng giải phóng do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cách mạng Trung Quốc nổi bật lên là sự giành quyền lãnh đạo giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản. Trong đó, âm mưu của Quốc Dân đảng là cấu kết với Mĩ đê chống lại Đảng Cộng sản và phong trào cách mạng Trung Quốc. Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...