Tập hợp các cơ quan bộ phận của cơ thể cùng thực hiện một chức năng được gọi là

A.

cơ thể.

B.

hệ cơ quan.

C.

đại phân tử.

D.

mô.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hệ cơ quan.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.