Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn phần thực của img1bằng 0 là đường tròn tâm I, bán kính R (trừ một điểm ).          

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Sử dụng các kiến thức số phức, nhân liên hợp. Cách giải: Gọi img1 img2  Ta có phần thực bằng 0 nên: img3 Là đường tròn tâm img4  .

Vậy đáp án đúng là D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...