Tập hợp điểm biểu diễn số phức img1 thỏa điều kiện img2 nằm trên đường tròn có tâm là:

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1 suy ra img2. Khi đó ta có: img3 img4. Vậy tập hợp số phức img5 nằm trên đường tròn có tâm img6.

 

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.