Tâp họp số Nguyên có những kí hiệu nào

A.

N , N*

B.

Z, N*

C.

Z*,N*

D.

Z , Z*

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Tâp họp số Nguyên có 2 kí hiệu: - Z: là tập họp các số nguyên âm, nguyên dương, số 0. - Z*: là tập họp các số nguyên âm, nguyên dương không chứa sô 0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.