Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức img1thỏa mãn: img2 là đường tròn có tâmimg3 và bán kính img4 lần lượt là:

A.img1;img2.        
B.img1;img2.
C.img1;img2.        
D.img1;img2.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích: Gọi số phức img1 Ta có: img2 img3 Vậy tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức img4thỏa mãn: img5 là đường tròn có tâmimg6và có bán kính img7. Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.