Tập nghiệm của bất phương trình img1.

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Điều kiện: img1img2. Đặt img3. Ta có bảng xét dấu của img4 như sau          Từ bảng xét dấu ta có tập nghiệm của bất phương trình là img5.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...