Tập nghiệm của bất phương trình 16x < 3.4x + 4 là:

A.

(-1 ; 4)

B.

(-∞ ; 1)

C.

(0 ; 1)

D.

(1 ; +∞)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đặt t = 4x (t > 0), ta được bất phương trình t2 - 3t - 4 < 0.

Bất phương trình này có nghiệm -1 < t < 4.

Vậy 0 < t < 4 ⇔ 4x < 4 ⇔ x < 1.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (-∞ ; 1).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.