Tập nghiệm của bất phương trình 27x + 12x ≤ 2. 8x là: 

A.

[0 ; +∞)

B.

(0 ; +∞)

C.

(-∞ ; 0]

D.

(-∞ ; 0)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chia hai vế của bất phương trình cho 8x > 0, ta có bất phương trình tương đương:

t3 + t - 2 ≤ 0 ⇔ ( t - 1)(t2 + t + 2) ≤ 0 ⇔ t ≤ 1 (vì t2 + t + 2 > 0 với mọi t).

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (-∞ ; 0]

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.