Tập nghiệm của bất phương trình log0,5(3x) > log0,5(5(1 - x)) là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: log0,5(3x) > log0,5(5(1 - x)) 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...