Tập nghiệm của bất phương trình  là:

A.

(0 ; 3)

B.

(0 ; 1)

C.

(3 ; +∞)

D.

(1 ; 3)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (0 ; 3).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.