Tập nghiệm của bất phương trình  là:

A.

(0 ; 3)

B.

(0 ; 1)

C.

(3 ; +∞)

D.

(1 ; 3)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (0 ; 3).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.