Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là:

A.

(1 ; 2)

B.

(1 ; 2]

C.

(1 ; +∞)

D.

(2 ; +∞)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đặt t = 7x (t > 0), bất phương trình đầu của hệ trở thành t2 + t - 2 > 0.

Giải ra được t < -2 hoặc t > 1. Do t > 0 nên loại t < -2. Vậy t > 1. Từ đó giải được x > 0.

+ Bất phương trình thứ hai của hệ tương đương với:

Vậy nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là 1 < x ≤ 2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.