Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là:

A.

(2 ; 4)

B.

(2 ; 4]

C.

(2 ; 6]

D.

[4 ; 25)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Kết hợp với điều kiện x > 2, ta được nghiệm của hệ bất phương trình là 2 < x ≤ 4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...