Tập nghiệm của phương trình  là:

A.

{2 ; -3}

B.

{-2 ; 3}

C.

{-2 ; 12}

D.

{-1 ; 6}

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương trình đã cho tương đương với:

x2 - 5x - 3 = 3 ⇔ x2 - 5x - 6 = 0 ⇔ x = -1 ; x = 6.

Vậy tập nghiệm của phương trình là {-1 ; 6}.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.