Tập tất cả các giá trị của tham số Trac nghiem online - cungthi.vn để đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn cắt đồ thị hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn tại ba điểm phân biệt là

A. Trac nghiem online - cungthi.vn.
B. Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phương pháp tự luận: Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vnvà đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn:
Trac nghiem online - cungthi.vn
Trac nghiem online - cungthi.vn Ta khảo sát hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị sau như hình bên.

Tìm được Trac nghiem online - cungthi.vn nên yêu cầu bài toán Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn

Phương pháp trắc nghiệm:

+Với Trac nghiem online - cungthi.vn ta có phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn, bấm máy tính ta chỉ tìm được một nghiệm Trac nghiem online - cungthi.vn loại B, C +Với Trac nghiem online - cungthi.vn ta có phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn, bấm máy tính ta ra được ba nghiệm Trac nghiem online - cungthi.vn loại A Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về sự tương giao giữa hai đồ thị - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.