Tập xác định của hàm số img1. Kết quả là ?          

A.

 img1.        

B.

 img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: img1 nên TXĐ của hàm số là img2.    

VẬY ĐÁP ÁN LÀ A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.