Tập xác định của hàm số img1 là:  

A.

img1, img2.

B.

img1, img2.

C.

img1, img2.

D.

img1, img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A. Hàm số đã cho xác định khi img1img2img3, img4. Vậy TXĐ: img5, img6.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...