Tập xác định của hàm số img1 là:                          

A.

img1.

B.

img1.         

C.

img1.         

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: img1 img2   

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...