Tập xác định của hàm số img1 là:                 

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 Hàm số img1xác định khi và chỉ khi img2img3img4   

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.