Tập xác định của hàm số img1 là:  

A.

 img1.

B.

R\{4}.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 

Hàm số img1

xác định khi img2  .

VẬY ĐÁP ÁN LÀ C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.