Tập xác định của hàm số img1 là một đoạn trên trục số khi và chỉ khi

A.

 img1.        

B.

 img1.        

C.

 img1.        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D ĐK :img1 YCBTimg2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...