Tập xác định của hàm số  là:

A.

[-2 ; -1] ∪ [2 ; 7]

B.

[-2 ; -1) ∪ (2 ; 7]

C.

(-3 ; +∞)

D.

(-3 ; 7]

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Điều kiện để biểu thức có nghĩa là:

Giải điều kiện này ta tìm được tập xác định của hàm số đã cho là: [-2 ; -1) ∪ (2 ; 7]

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...