Tập hợp các giá trị thực của tham số img1 để phương trình img2 img3 có hai nghiệm thực phân biệt là img4. Tính img5.  

A.

20

B.

8

C.

18

D.

16

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1 img2img3  img4img5. Phương trình img6 có hai nghiệm thực phân biệt img7 hệ phương trình img8 có hai nghiệm phân biệt img9 đường thẳng img10 cắt đồ thị hàm số img11 tại img12 điểm phân biệt có hoành độ img13; img14img15. Xét hàm số img16 trên img17. img18; img19. BBT img20  Từ BBT ta thấy img21 thỏa mãn yêu cầu bài toán. Vậy img22; img23.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.