Tất cả giá trị của tham số Trac nghiem online - cungthi.vn để đồ thị hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn cắt đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn tại ba điểm phân biệt là

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Phương pháp tự luận: Khảo sát hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn tìm được Trac nghiem online - cungthi.vn. Yêu cầu bài toán Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn. Phương pháp trắc nghiệm: + Với Trac nghiem online - cungthi.vn, ta giải phương trình Trac nghiem online - cungthi.vnloại B, A + Với Trac nghiem online - cungthi.vn, ta giải phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn loại C Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về sự tương giao giữa hai đồ thị - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.