Tất cả giá trị của thm số Trac nghiem online - cungthi.vn để phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn có ba nghiệm phân biệt, trong đó có hai nghiệm dương là

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Phương pháp tự luận: Ta có đồ thị của hàm số Trac nghiem online - cungthi.vnnhư hình bên. Dựa vào đồ thị ta tìm được kết quả để đồ thị cắt hàm số tại ba điểm phân biệt là Trac nghiem online - cungthi.vn Với Trac nghiem online - cungthi.vn nên yêu cầu bài toán Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn Phương pháp trắc nghiệm: Xét Trac nghiem online - cungthi.vn, ta được phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn không đủ hai nghiệm dương Trac nghiem online - cungthi.vn loại A, B, C Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về sự tương giao giữa hai đồ thị - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.