Tế bào của người bệnh có 47 chiếc NST:

A.

có kiểu hình giống các cây bố mẹ nhưng khác về kiểu gen

B.

mang kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen

C.

có ưu thế lai cao hơn so với thế hệ cây mẹ

D.

mang kiểu gen mới chưa từng có ở cây mẹ

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Lưỡng bội hóa sẽ tạo cơ thể đồng hợp về tất cả các cặp gen.

Vậy đáp án là B   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.