Teflon được sản xuất từ clorofom qua các giai đoạn:

CHCl3  CHF2Cl  CF2=CF2  Teflon

Hiệu suất của mỗi giai đoạn là 80%. Để sản xuất 2,5 tấn Teflon cần bao nhiêu tấn clorofom?

A.

5,835.

B.

2,988.

C.

11,670.

D.

5,975.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

11,670.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.