Tên gọi của hai loại enzim cắt và enzim nối, dùng trong giai đoạn hai của kĩ thuật cấy gen lần lượt là:

A.

Restrictaza và transferaza.

B.

Tranferaza và ligaza.

C.

Peroxiraza và ligaza.

D.

Restrictaza và ligaza.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Restrictaza và ligaza.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...