Tết Trung thu được nhắc đến trong bài “Trung thu độc lập” có gì đặc biệt?

A.

Là Tết Trung thu độc lập đầu tiên

B.

Là Tết Trung thu mà các em nhỏ được tặng quà

C.

Là Tết Trung thu đầu tiên mà anh chiến sĩ phải đứng gác

D.

Là Tết Trung thu đầu tiên anh chiến sĩ phải xa nhà

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.