Thả một prôton tự do trong điện trường do hai diện tích điểm gây ra. Prôton đó sẽ chuyển động

A.

dọc theo một đường sức.

B.

dọc theo một đường nằm trong mặt đẳng thế.

C.

từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.

D.

từ điểm có điện thế thấp tới điểm có điện thế cao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.