Thách thức lớn nhất của nền kinh tế nuớc ta khi nằm trong khu vực có nề kinh tế phát triển năng động là:

A.

Phải nhập khẩu nhiều hàng hóa, công nghệ, kĩ thuật tiên tiến.

B.

Gia công hàng xuất khẩu với giá rẻ.

C.

 Nhiều lao động có tay nghề cao đi tham gia lao động hợp tác quốc tế.

D.

Cạnh tranh quyết liệt trên thị trường khu vực và quốc tế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thách thức lớn nhất đối với nước ta khi nằm trong khu vực có nền kinh tế phát triển năng động trên thế giới là chịu sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường khu vực và quốc tế; nếu không tận dụng được những cơ hội để phát triển thì rất dễ tụt hậu.

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.