Thách thức lớn nhất của thế giới hiện nay là gì?           

A.

Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng.

B.

Nguy cơ cạn kiệt tài nguyên kể cả tài nguyên nước và không khí.

C.

 Chủ nghĩa khủng bố hoành hành.

D.

Chiến tranh và xung đột ở nhiều nơi trên thế giới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn đáp án C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.