Thách thức lớn nhất mà tổ chức ASEAN đang phải đối mặt giải quyết là:

A.

tình trạng bất ổn ở một số quốc gia thành viên do vấn đề sắc tộc và tôn giáo.

B.

trình độ phát triển còn rất chênh lệch giữa các quốc gia thành viên.

C.

sự bất đồng quan điểm giữa các thành viên cũ và mới.

D.

nhiều vấn đề bức xúc về kinh tế xã hội ở một số các quốc gia thành viên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trình độ phát triển còn rất chênh lệch giữa các quốc gia thành viên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.