Thái độ của thực dân Pháp sau khi kí Hiệp định Sơ bộ (6-3) và Tạm ước (14-9) năm 1946 là?

A.

Thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định và Tạm ước

B.

Chỉ thi hành Hiệp định, không thi thành Tạm ước

C.

Chỉ thi hành Tạm ước, không thi hành Hiệp định

D.

Ngang nhiên xé bỏ Hiệp định và Tạm ước

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngang nhiên xé bỏ Hiệp định và Tạm ước

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...