Thảm thực vật và nhóm đất chính phát triển trên kiểu khí hậu ôn đới lục địa lạnh là

A.

rừng lá kim – đất nâu  

B.

rừng lá kim – đất pôtdôn

C.

rừng lá rộng – đất đen

D.

rừng lá kim – đất xám 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Rừng lá kim – đất pôtdôn

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.