Tháng 11/2007, các nước Đông Nam Á đã ký bản Hiến chương ASEAN nhằm

A.

xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình ổn định và phát triển

B.

tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên.

C.

xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vững mạnh.

D.

đẩy mạnh hợp tác quốc tế giữa các nước thành viên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cách giải: Tháng 11/2007, các nước thành viên ASEAN đã kí bản Hiến chương ASEAN nhằm xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vững mạnh.  Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...