Tháng 12/1978, ở Trung Quốc diễn ra sự kiện gì?

A.

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ.

B.

Trung Quốc đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

C.

Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới.

D.

Nội chiến giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản.

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.