Tháng 12/1989 đã diễn ra sự kiện gì?

A.

Xô – Mỹ tuyên bố chấm dứt ”Chiến tranh lạnh ”để ổn định và củng cố vị thế của mình

B.

chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu tan rã

C.

khối SEV giải thể

D.

Tổ chức Varsava chấm dứt hoạt động

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Xô – Mỹ tuyên bố chấm dứt ”Chiến tranh lạnh ”để ổn định và củng cố vị thế của mình

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.