Tháng 2-1959,diễn ra cuộc nổi dậy của đồng bào miền Nam ở đâu?

A.

Vĩnh Thạnh (Bình Định)

B.

Bác Ái (Ninh Thuận)

C.

Trà Bồng (Quảng Ngãi)

D.

Định Thủy,Bình Khánh,Phước Hiệp

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bác Ái (Ninh Thuận)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.