Thắng lợi nào của nhân dân miền Nam đã làm phá sản về cơ bản chiến lược chiến tranh đặc biệt?

A.

Bình Giã (Bà Rịa).

B.

Ba Gia (Quảng Ngãi).

C.

Ấp Bắc (Mĩ Tho).

D.

Đồng Xoài (Bình Phước).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...