Thắng lợi về mặt ngoại giao của ta khi kí Hiệp định Sơ bộ 6 - 3 - 1946 là gì?

A.

Đẩy được quân Trung Hoa Dân quốc ra khỏi nước ta.

B.

Pháp phải rút quân khỏi miền Bắc trong thời hạn 5 năm

C.

Pháp phải công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là quốc gia tự do.

D.

Ta có thời gian hòa bình để xây dựng lực lượng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Pháp phải công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là quốc gia tự do.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.