Thành công lớn nhất của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược toàn cầu là:

A.

Góp phần đưa đến sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

B.

Lập được nhiều tổ chức quân sự trên thế giới.

C.

Đàn áp các phong trào cách mạng thế giới.

D.

Lôi kéo và chi phối được các nước tư bản đồng minh một thời.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...