Thanh ghi (Register) thuộc

A.

Bộ nhớ ngoài

B.

Bộ nhớ trong

C.

Bộ xử lí trung tâm

D.

Cả ba thành phần trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Thanh ghi là vùng nhớ đặc biệt được CPU sử dụng để lưu trữ tạm thời các lệnh và dữ liệu đang được xử lí.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.