Thành phần cấu tạo nên vỏ tôm, cua được gọi là gì?

A.Glucozo
B.Kitin
C.Saccarozo
D.Fructozo
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Đáp án đúng là: B
Thành phần cấu tạo nên vỏ tôm, cua được gọi là kitin.

Vậy đáp án đúng là B.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 4: Cacbohiđrat và lipit - PHẦN II - CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO - Sinh học 10 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.