Thành phần chính của đá vôi là         

A.

A: CaCO3

B.

B: BaCO3

C.

C: MgCO3

D.

D: FeCO3  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ĐÁP ÁN LÀ A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.