Thành tựu nào sau đây là của công nghệ tế bào?

A.

Tạo dâu tằm tam bội.

B.

Tạo chuột bạch mang gen của chuột cống.

C.

Tạo giống lúa gạo vàng.

D.

Tạo cừu Đôly.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cừu Đôly là ứng dụng của công nghệ tế bào.

A: gây đột biến.

B,C: công nghệ gen.

Vậy đáp án là D   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.