Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học- kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?

A.

Phát minh sinh học

B.

Phát minh hóa học

C.

“Cách mạng xanh”

D.

Tạo ra công cụ lao động mới

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

“Cách mạng xanh”

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.